Είσαι άνω των 18 ετών;
  • OXI

Όροι & Προϋποθέσεις

To www.noctua.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα του ζυθοποιείου της εταιρείας ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΙΚΕ με έδρα Πειραιώς 124 .To www.noctua.gr  διατηρεί το δικαίωμα να  να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα ιστοσελίδα εγκαίρως, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς. 
Επίσης δεσμεύεται όσον αφορά την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται .

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλες οι πληροφορίες που θα βρείτε στον παρόντα ιστότοπο κείμενα, περιγραφές, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες  αλλά φυσικά και όλα τα γραφιστικά -γραφικά  γνωρίσματα της μικροζυθοποιείας όπως πχ. το λογότυπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.noctua.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή έγκριση της εταιρείας Νοctua.

Όροι Χρήσης

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος  πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς .Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή σελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους όρους που αναγράφονται και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.  Η χρησιμοποίηση από τον επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου  σημαίνει αυτόματη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Χρήσης. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ή όσο ορίζει ο νόμος για τη κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα μας.

Σχετικά με τα προϊόντα.

To site της εταιρείας Noctua προσπαθεί να απεικονίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών κ.ά. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης), παρά τη διαρκή προσπάθειά μας για το αντίθετο.

Τιμές.
Όλες οι τιμές που αναγράφονται στις σελίδες μας είναι σε ευρώ ανά μονάδα  όπως αυτή εμφανίζεται στα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος και συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται στην τιμή τυχόν έξοδα αποστολής .

Οι τιμές δύνανται να αναπροσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες και όχι για τα φυσικά καταστήματα.